IRCO PNL i Coaching
En què consisteix la PNL?
Què és la PNL / En què consisteix

EN QUÈ CONSISTEIX LA PNL?

Què és i en què consisteix la PNL

La PNL descriu la dinàmica fonamental entre la ment (neuro) i el llenguatge (lingüístic) i com la relació entre ambdós afecta al nostre cos, les nostres emocions i el nostre comportament.

La PNL és un model que permet abordar de forma pràctica, útil i eficaç, la comprensió i modificació de la conducta humana en qualsevol context. Està considerada de gran utilitat per al treball de canvi, obtenint grans resultats amb la seva aplicació per aconseguir canvis o millores personals i organitzacionals.

La PNL ens permet ordenar els components del nostre pensament, de les nostres emocions i de les nostres actuacions i organitzar la nostra experiència de tal manera que, a través dels processos neurològics, aconseguim produir els comportaments adequats als objectius que vulguem assolir.

L'actitud és de curiositat, experimentació i flexibilitat. La metodologia és modelar. Modelar és el procés de re-crear comportaments específics. Per poder modelar de forma eficaç es requereix una sèrie de destreses.

La PNL ja ha modelat la "excel·lència" en molts camps del comportament humà i continua progressant en altres, entre ells: educació, salut, l'empresa, relacions personals i socials, esports, teràpies, etc.

PNL

QUÈ ÉS LA PNL:

L'art i la ciència de la comunicació