IRCO PNL i Coaching
La nostra visió i missió
Com treballem / Visió i missió

LA NOSTRA VISIÓ I MISSIÓ

La nostra visió

Ser el centre de referència de Formació en PNL i Coaching, aportant la nostra solidesa i solvència empresarial i intel·lectual, treballant de forma responsable i honesta, desenvolupant i oferint mitjans per als processos de canvi personals i/o organitzacionals per aconseguir millorar la qualitat de vida.

La missió

"Inspirar, motivar i promoure canvis evolutius en les persones i les organitzacions per a la millora de la qualitat de vida".

PNL Irco Barcelona

COM TREBALLEM:

Visió i missió: lo que li dóna sentit i satisfacció a la nostra feina