IRCO PNL i Coaching
Pressuposicions de la PNL
Què és la PNL / Pressuposicions de la PNL

LES PRESSUPOSICIONS DE LA PNL

Principis bàsics o models de la Programació Neurolingüística

Els estudis realitzats i els descobriments que van originar la Programació Neurolingüística, van permetre establir una sèrie de principis que donen marc teòric al procés de percebre i comprendre la comunicació i el comportament humà.

Aquests principis constitueixen una guia o model que faciliten la realització pràctica del que entenem com l'Art i Ciència de la Programació Neurolingüística, i que en essència, es resumeix així:

  • Processem la informació a través dels cinc sentits.
  • Les persones tenim dos nivells de comunicació: conscient i inconscient.
  • Tot comportament s'orienta a l'adaptació.
  • Per conèixer les respostes, és indispensable tenir agudesa sensorial.
  • Tot comportament té una intenció positiva.
  • No hi ha fracassos en la comunicació, només es produeixen resultats.
  • Acceptem amb més facilitat allò conegut.
  • Rapport és la trobada de les persones en el mateix model del món.
  • Les persones tenen tots els recursos necessaris per fer qualsevol canvi que desitgin.
  • El mapa no és el territori que representa.
PNL

QUÈ ÉS LA PNL:

L' art i la ciència de la comunicació